Dječji zbor naše župe

Dječji zbor u župi okuplja najveći broj članova. Redovito pjevaju na jutarnjoj misu na Kočerinu u 8 sati. Probe imaju subotama u 9,30 sati. Nastupaju u drugim prigodama u župi, osobito kad su mise za početak školske godine, Svetoga Nikolu, Dane kruha i u drugim prigodama.
Probe za zbor vodi Ljubo Begić, profesor glazbe. Nedjeljom im sviraju Jelana Sesar ili Drina Penava. Sa zborom tijekom Svetih misa bude s. Abela.

Raspored Svetih misa

Svete mise su savko jutro, radnim danima, u 7 sati. Uz tu misu su misne nakane za pokojne.

Kad je blagdan u radne dane misa je u 8 sati.

Nedjeljne svete mise su:

  • Kočerin 8 i 11 sati.
  • Ljubotići u 10 sati.
  • Crne Lokve u 11,30.
  • Rujan 9,30.
  • Podvranić 9,30 (prve nedjelje u mjesecu)

Prve nedjelje u mjesecu je misa u Podvraniću u 9,30 i tada ne budu mise na Rujnu i Crnim Lokvama.

Biblija

Katekizam

Misna čitanja

Vjersko znanje