Groblja

U Župi Kočerin vjernike pokapamo na 12 groblja. Uz to postoji i jedno groblje koje je zatvorenoga tipa - Kruškovac. Groblje na Privalju kod crkve pripada Kočerinu i Širokome Brijegu. Uskoro ćmo svako groblje predstaviti... ... iscrpnije

Biblija

Katekizam

Misna čitanja

Vjersko znanje