Groblja u našoj župi - Imamo ih 13

U Župi Kočerin vjernike pokapamo na 12 groblja. Uz to postoji i jedno groblje koje je zatvorenoga tipa - Kruškovac. Groblje na Privalju kod crkve pripada Kočerinu i Širokome Brijegu.

Uskoro ćmo svako groblje predstaviti pojedninačno i pravila za ukop na njima i korištenja mrtvačnice.

Groblja u Župi su:

Kočerin - Gospe od Anđela

Ljubotići - Karača

Ljubotići - Sunčenjak

Pripolje - Sajmište

Crne Lokve - Javor

Rujan - Svetoga Ivana

Podvranić

Police

Privalj - Svetoga Ivana

Privalj - Kod crkve

Ivankovića Dolac

Medine Stanine

Kruškovac (ne ukapase)

 

Raspored Svetih misa

Svete mise su savko jutro, radnim danima, u 7 sati. Uz tu misu su misne nakane za pokojne.

Kad je blagdan u radne dane misa je u 8 sati.

Nedjeljne svete mise su:

  • Kočerin 8 i 11 sati.
  • Ljubotići u 10 sati.
  • Crne Lokve u 11,30.
  • Rujan 9,30.
  • Podvranić 9,30 (prve nedjelje u mjesecu)

Prve nedjelje u mjesecu je misa u Podvraniću u 9,30 i tada ne budu mise na Rujnu i Crnim Lokvama.

Biblija

Katekizam

Misna čitanja

Vjersko znanje