Groblja u našoj župi - Imamo ih 13

U Župi Kočerin vjernike pokapamo na 12 groblja. Uz to postoji i jedno groblje koje je zatvorenoga tipa - Kruškovac. Groblje na Privalju kod crkve pripada Kočerinu i Širokome Brijegu.

Uskoro ćmo svako groblje predstaviti pojedninačno i pravila za ukop na njima i korištenja mrtvačnice.

Groblja u Župi su:

Kočerin - Gospe od Anđela

Ljubotići - Karača

Ljubotići - Sunčenjak

Pripolje - Sajmište

Crne Lokve - Javor

Rujan - Svetoga Ivana

Podvranić

Police

Privalj - Svetoga Ivana

Privalj - Kod crkve

Ivankovića Dolac

Medine Stanine

Kruškovac (ne ukapase)

 

Biblija

Katekizam

Misna čitanja

Vjersko znanje