Izabrano novo vodstvo OFS-a Kočerin

U ponedjeljak,3. lipnja, održani su izbori za vijeće bratstva Trećeg reda na Kočerinu. Izborima su predsjedali područna ministra Mirela Barbarić i područni duhovni asistent fra Dane Karačić. Bili su također prisutni mjesni duhovni asistent fra Velimir Mandić, područni vijećnici Marijana Barbarić i Nikola Vidić te predsjednica Frame Kočerin Viktorija Vukoja.

Novoizabrano vijeće čine:
Ana Banožić - ministra
Katarina Kvesić - doministra
Iva Kvesić - tajnica
Zdravka Galić - rizničarka
Zora Kvesić - učiteljica formacije i povjerenica za Framu.
 

Novoizabranima želimo plodonosan rad, a bivšem vijeću na čelu s ministrom Josipom Vukoja velika hvala.

Raspored Svetih misa

Svete mise su savko jutro, radnim danima, u 7 sati. Uz tu misu su misne nakane za pokojne.

Kad je blagdan u radne dane misa je u 8 sati.

Nedjeljne svete mise su:

  • Kočerin 8 i 11 sati.
  • Ljubotići u 10 sati.
  • Crne Lokve u 11,30.
  • Rujan 9,30.
  • Podvranić 9,30 (prve nedjelje u mjesecu)

Prve nedjelje u mjesecu je misa u Podvraniću u 9,30 i tada ne budu mise na Rujnu i Crnim Lokvama.

Biblija

Katekizam

Misna čitanja

Vjersko znanje