Ministranti broje dosta članova

U našoj župi djeluju ministranti koji poslužuju kod oltara u četiri crkve: Kočerinu, Ljubotićima, Rujnu i Podvraniću. Ove godine, sezona 2017./2018. imamo 65 ministranata. Susreti ministranata su subotom u 9 sati na Kočerinu, te povremeno u 10 sati u Ljubotićima. Minstranti su na Kočerinu podijeljeni u tri grupe, a isto tako u Ljubotićima. Na Rujnu i Podvraniću je jedna grupa. Ministrante vodi fra Mario.

Biblija

Katekizam

Misna čitanja

Vjersko znanje