Naš zbor na Zlatnoj harfi u Međugorju

U Međugorju  je 11. 5. bila Zlatna harfa - susret dječijih zborova iz BiH i Hrvatske. Bili su i naši Ključići Svetoga Petra. S djecom su išli s. Abela Banožić i Jelena Sesar, voditeljica zbora, a obišao ih je i fra Velimir Mandić.

VIŠE FOTOGRAFIJA OVDJE

Biblija

Katekizam

Misna čitanja

Vjersko znanje