Popis osoba koje trebaju preuzeti knjižicu Crvenoga križa

Crveni križ je izradio knjižice za darivatelje koji do sada tu knjižicu nisu imali. Donosimo popis osoba koje još nisu preuzele knjižicu. Knjižicu možete preuzeti u župnome urednu nakon juranjih ili nedjeljnih misa.

1. Banožić, Luka  - Kočerin bb
2. Ćorić, Vlado – Knešpolje bb
3. Gašpar, Ana - Kočerin
4. Ivanković, Danijela – Kočerin bb
5. Kolobarić, Josip - Kočerin bb
6. Kožul, Dijana – Gornji Mamići bb
7. Kožul, Ivan – Gornji Mamići bb
8. Kvesić, Frano – Kočerin bb
9. Kvesić, Marko - Kočerin
10. Martinović, Drago - Kočerin
11. Marušić, Stanko - Kočerin bb
12. Mikulić, Mira – Potkraj 49
13. Musa, Marko – Kočerin bb
14. Sesar, Dražen – Podvranić bb
15. Suton, Dragan – Kočerin bb

Raspored Svetih misa

Svete mise su savko jutro, radnim danima, u 7 sati. Uz tu misu su misne nakane za pokojne.

Kad je blagdan u radne dane misa je u 8 sati.

Nedjeljne svete mise su:

  • Kočerin 8 i 11 sati.
  • Ljubotići u 10 sati.
  • Crne Lokve u 11,30.
  • Rujan 9,30.
  • Podvranić 9,30 (prve nedjelje u mjesecu)

Prve nedjelje u mjesecu je misa u Podvraniću u 9,30 i tada ne budu mise na Rujnu i Crnim Lokvama.

Biblija

Katekizam

Misna čitanja

Vjersko znanje