Raspored blagoslova polja 2021.

18.travnja u 11 sati: Kočerin, (misa još samo na Kočerinu u 8) (Fra Velimir)
25. travnja u 11 sati: Karača i Sajmište. (misa još samo na Kočerinu u 8 i na Rujnu u 9,30) (Karača fra Mario – Sajmište fra Velimir)
2. svibnja u 11 sati: Crne Lokve i Podvranić. (misa još na Kočerinu u 8) (Lokve fra Mario, Podvranić fra Velimir)
9. svibnja: Police i Sunčenjak. (misa još na Kočerinu u 8 i Rujnu u 9,30) (Police fra Mario, Sunčenjak fra Velimir)
16. svibnja u 11 sati: Ivankovića Dolac i Medine Stanine. (misa još samo na Kočerinu u 8 i Ljubotićima u 9 sati) (Ivankovića Dolac fra Mario – Medine fra Velimir)
23. svibnja u 10,30 sati: DUHOVI, PRVA PRIČEST U ŽUPI (Mise u 8 i 10,30 na Kočerinu)
24. lipnja u 11 sati: Rujan i Privalj, Ivandan, (misa još samo na Kočerinu u 8) (Rujan fra Velimir – Privalj fra Mario)
18. srpnja u 11 sati: Kruškovac, (misa još na Kočerinu u 8 i 11, te Rujnu u 9,30) (Kruškovac fra Mario)

Raspored Svetih misa

Svete mise su savko jutro, radnim danima, u 7 sati. Uz tu misu su misne nakane za pokojne.

Kad je blagdan u radne dane misa je u 8 sati.

Nedjeljne svete mise su:

  • Kočerin 8 i 11 sati.
  • Ljubotići u 10 sati.
  • Crne Lokve u 11,30.
  • Rujan 9,30.
  • Podvranić 9,30 (prve nedjelje u mjesecu)

Prve nedjelje u mjesecu je misa u Podvraniću u 9,30 i tada ne budu mise na Rujnu i Crnim Lokvama.

Biblija

Katekizam

Misna čitanja

Vjersko znanje