Raspored ministriranja u 6. i 7. mjesecu 2018.

Raspored za ministrante tijekom lipnja i srpnja.

Nedjelja, 3. 6. 2018.
U 8 sati grupa SVETI TARZICIJE
U 11 sati grupa SVETI PETAR

Nedjelja, 10.6.
U 8 sati grupa SVETI FRANJO
U 11 sati grupa SVETI TARZICIJE

Nedjelja 17. 6.
U 8 sati grupa SVETI PETAR
U 11 sati grupa SVETI FRANJO

Nedjelja, 24. 6.
U 8 sati grupa SVETI TARZICIJE
U 11 sati groblja Rujan  i Privalj tko može

Nedjelja, 1. 7.
U 8 sati: SVETI FRANJO
U 18 sati: SVETI TARZICIJE

Nedjelja 8.7.
U 8 sati grupa SVETI PETAR
U 11 sati grupa SVETI FRANJO

Nedjelja, 15. 7.
U 8 sati grupa SVETI TARZICIJE

Nedjelja, 22.7.
U 8 sati: SVETI FRANJO
U 11 sati: SVETI PETAR

DODATAK: TRODNEVNICA PETROVDAN
26.7. U 18 SATI: TARZICIJE
27.6. U 18 SATI: PETAR
28.7. U 18 SATI: FRANJO
PETROVDAN 29.7.
U 8 SATI: FRANJO
U 11 SATI: PETAR I TARZICIJE

Biblija

Katekizam

Misna čitanja

Vjersko znanje