Statistika župe Kočerin za 2021

-Kršteno: Kršteno je 36 djece, šestero više nego prošle godine. Od toga 18 muške i 18 ženske djece. Od ove djece sedmero neće živjeti u župi. Dakle u župi ostaje živjeti 29 novo-krštenika.

-Umrlo: Umrlo je 77 osoba, 1 osoba manje nego prošle godine. Od toga umrlih 42 muških i 35 ženskih osoba. I prošle godine je muških više umrlo. Od ovih pokopanih čak 31 nije živjelo u našoj župi, a kod nas su pokopani. Uzimajući realno krštene djece koja ostaju živjeti u župi je 29, a umrlih koji su živjeli u župi 46. Tako da smo po tom kriteriju 17 osoba u minusu u odnosu na proteklu godinu.

-Vjenčano: Vjenčana su 27 bračnih parova, pet parova više nego prošle godine!

-Prvu Pričest je primilo 38 djece, 22 muške i 16 ženske, što je 8 djece više nego prije godinu dana.

-Žitelji: Podatke o ukupnom broju vjernika i domaćinstava ćemo objaviti kad ih obradimo nakon blagoslova svih kuća.
 

Raspored Svetih misa

Svete mise su savko jutro, radnim danima, u 7 sati. Uz tu misu su misne nakane za pokojne.

Kad je blagdan u radne dane misa je u 8 sati.

Nedjeljne svete mise su:

  • Kočerin 8 i 11 sati.
  • Ljubotići u 10 sati.
  • Crne Lokve u 11,30.
  • Rujan 9,30.
  • Podvranić 9,30 (prve nedjelje u mjesecu)

Prve nedjelje u mjesecu je misa u Podvraniću u 9,30 i tada ne budu mise na Rujnu i Crnim Lokvama.

Biblija

Katekizam

Misna čitanja

Vjersko znanje