Tečaj priprave za brak 2023.

Donosimo raspored tečajeva za brak u 2023. Posebno ističemo Široki Brijeg i Posušje jer je tu našim župljanima najbliže.

Na tečaj se prijavljuje na prvom susretu. Ne treba unaprijed prijava.

Evo rasporeda:

Raspored Svetih misa

Svete mise su savko jutro, radnim danima, u 7 sati. Uz tu misu su misne nakane za pokojne.

Kad je blagdan u radne dane misa je u 8 sati.

Nedjeljne svete mise su:

  • Kočerin 8 i 11 sati.
  • Ljubotići u 10 sati.
  • Crne Lokve u 11,30.
  • Rujan 9,30.
  • Podvranić 9,30 (prve nedjelje u mjesecu)

Prve nedjelje u mjesecu je misa u Podvraniću u 9,30 i tada ne budu mise na Rujnu i Crnim Lokvama.

Biblija

Katekizam

Misna čitanja

Vjersko znanje