Upisi na Teološki-katehetski institut u Mostar

Predmet: Poziv za upis na Teološko-katehetski institut Mostar

Teološko-katehetski institut Mostar (TKIM) već više od tri desetljeća djeluje kao visokoškolska ustanova. Njegov je rad, kanonskim ustanovljenjem i akreditacijom, potvrdila u veljači 2017. godine Kongregacija za katolički odgoj.
TKIM ovim poziva sve zainteresirane kandidate da upišu ovaj sveučilišni studij i izvješćuje ih da u novoj akademskoj godini 2019./2020., u prvu godinu preddiplomskoga studija, upisuje 15-20 novih studenata.
Sveučilišni teološko-katehetski i religijsko-pedagoški studij na TKIM-u traje pet (5) godina i izvodi se kao redoviti studij u dva ciklusa studija (3+2): trogodišnji preddiplomski studij kojim se stječe titula i diploma prvostupnika religijske pedagogije i katehetike i potom dvogodišnji diplomski studij kojim se stječe titula i diploma magistra religijske pedagogije i katehetike. Sveučilišni studij daje teološke, religijsko-pedagoške i humanističke odgojno-obrazovne kompetencije te omogućuje rad na različitim područjima crkvenog i društvenog života, osobito vjeroučiteljsku službu u osnovnim i srednjim školama, rad na području odgoja, kulture i medija.
Prvi prijavni rok za upise traje od 21. lipnja do 5. srpnja 2019. Razredbeni ispit je 8. srpnja 2019. u 9 sati u prostorijama TKIM-a, a potom kratki pojedinačni razgovor s kandidatima.
Dugi ili jesenski prijavni rok, ako se ne popune upisna mjesta, traje od 2. do 16. rujna, s razredbenim ispitom 19. rujna 2019., u 9 sati. Razredbeni ispit obuhvaća građu srednjoškolskog programa hrvatskoga jezika, vjeronauka i povijesti.

Kandidati su dužni Tajništvu TKIM-a, Nikole Šubića Zrinskog 7, 88 000 Mostar, u jednom od navedenih prijavnih rokova dostaviti sljedeće dokumente:
a) krsni list,
b) rodni list,
c) svjedodžbe svih razreda četverogodišnje srednje škole i maturalnu svjedodžbu,
d) preporuku župnika svoje župe,
e) osobnu molba za studij na TKIM-u.

Više informacija o studiju i okvirnom studijskom programu na TKIM-u može se naći na web stranici: www.tkim-mostar.ba
Potrebne informacije o upisu na studij mogu se dobiti u Tajništvu TKIM-a na tel. 036 326 690, ili e-mailom: tajnistvo@tkim-mostar.ba

dr. sc. don Marko Šutalo,
Predstojnik TKIM-a

Raspored Svetih misa

Svete mise su savko jutro, radnim danima, u 7 sati. Uz tu misu su misne nakane za pokojne.

Kad je blagdan u radne dane misa je u 8 sati.

Nedjeljne svete mise su:

  • Kočerin 8 i 11 sati.
  • Ljubotići u 10 sati.
  • Crne Lokve u 11,30.
  • Rujan 9,30.
  • Podvranić 9,30 (prve nedjelje u mjesecu)

Prve nedjelje u mjesecu je misa u Podvraniću u 9,30 i tada ne budu mise na Rujnu i Crnim Lokvama.

Biblija

Katekizam

Misna čitanja

Vjersko znanje