Veliki uspjeh naših ministranata

Veliki uspjeh naših ministranata s Kočerina. Među 17 župa bili su prvi u nogometu, a treći u kvizu znanja. U kvizu su nas predstavljali: Josip SEsar, Andrija Ćuk, Dražan Ivanković i Nikola SEsar. Uz to naš ministrant Josip Sesar je učenik generacije. Susret franjevačkih ministranata je bio na Humcu. Bila je Sveta misa, potom natjecanja. Hvala ministrantima i suradnicima Stipi Kvesiću i Josipu Galiću.

Biblija

Katekizam

Misna čitanja

Vjersko znanje