Vješte ruke č.s. Lucijane obnavljaju kipove

U župi Kočerin se radi na obnovi kipova. Naime, u župi Kočerin se tijekom lipnja u tri različite crkve slave nebeski zaštitnici: sveti Ante, sveti Petar i sveti Ivan. Mnogi se tada mole i zavjetuju pred kipovima svoji svetaca. Da bi kipovi u najljepšem sjaju dočekali molitelje č.s. Lucijana Kraljević je svojim umjetničkim radom obnovila kipove svetoga Ante u crkvi u Ljubotićima i u crkvi na Kočerinu, sad nastavlja s obnovom kipa svetoga Ivana krstitelja i Gospina kipa iz crkve na Rujnu.

 

Biblija

Katekizam

Misna čitanja

Vjersko znanje