Započela nova ministrantska sezona

Započela je nova ministrantska sezone. U Župi ukupno imamo 68 ministranata. Od toga njih 49 ministrira na Kočerinu, 15 u Ljubotićima i 5 na Rujnu. Uz njih petorica ministranata koji ministriraju na Kočerinu služe na Svetoj misi u Podvraniću. Donosimo popis ministranata koji ministriraju na Kočerinu. Susreti ministranata su subotom u 8,30 sati. Susreti su u Ljubotićima i na Rujnu po dogovoru. Roditelji potaknite djecu na redovit dolazak. Ministrante vodi župnik fra Mario. Popios s Rujna i Ljubotića objavljujemo uskoro.

GRUPA SVETI FRANJO, ČLANOVA 17. Pored imena je razred koji pohađa.

Musa Marko, Voditelj grupe 9
Banožić Josip 6
Ćuk Tomislav 7
Gašpar Matej, Davorov 8
Gašpar Matej, Zdravkov 8
Ivanković Dražen 7
Ivanković Matej 5
Kolobarić Domagoj 8
Kvesić Ante 7
Kvesić Ante, Markov 7
Mikulić Andrija 8
Mikulić Frano 8
Mikulić Leonardo 7
Mikulić Luka 8
Sabljić Matej 8
Vukoja Karlo 5

GRUPA SVETI PETAR, ČLANOVA 17. Pored imena je razred koji pohađa.

Kvesić Luka, voditelj grupe 9
Ćuk Martin 9
Galić Mirko 8
Grubešić Igor 6
Grubešić Josip 8
Kožul Šimun 6
Kvesić Ante, Tomislavov 5
Kvesić Ivan 9
Kvesić Marko 7
Kvesić Toni 7
Mabić Antonio 7
Mabić Bože 8
Sesar Ante 5
Sesar Domagoj 8
Sesar Jure 9
Sesar Ljubo 9
Sesar Matej 7

GRUPA SVETI TARZICIJE, ČLANOVA 15. Pored imena je razred koji pohađa.

Sabljić Gabrijel, voditelj grupe 9
Bazina Ivan 5
Ćuk Andrija 8
Ćuk Mate 7
Galić Ante 8
Ivanković David 8
Kvesić Petar 6
Markić Ivan 7
Martinović Zvonimir 7
Sabljić Adrijan 8
Sabljić Hrvoje 9
Sesar Filip 7
Sesar Jakov 5
Sesar Jozo 6
Sesar Nikola 6
Vukoja Karlo 7

Biblija

Katekizam

Misna čitanja

Vjersko znanje