Zlatni pir Cvitana i Vinke Sesar

U župnoj crkvi na Kočerinu 26. siječnja Zlatni pir – 50 godina braka proslavili su Cvitan i Vinka Sesar. Vjenčani su na isti dan prije 50 godina, a vjenčatelj je bio fra Leonardo Hrkać. Tog dana u župi je bilo pet vjenčanja, te jedno u Crnim Lokvama. Cvitan i Vinka imaju troje djece, sedmero unučadi i troje praunučadi. Cvitan je jedan dio radnoga vijeka proveo u Njemačkoj, dok je Vinka bila domaćica. Na Svetoj misi se uz obitelj okupiše rodbina i prijatelji. Na slavlju bijahu i dvije Vinkine sestre koje su izabrale redovnički poziv s. Paulina i s. Gabrijela Kvesić. Svetu misu je predvodio fra Mario Knezović, župnik.

VIŠE FOTOGRAFIJE VIDITE KLIKOM OVDJE

Biblija

Katekizam

Misna čitanja

Vjersko znanje