Zlatni pir Cvitana i Vinke Sesar

U župnoj crkvi na Kočerinu 26. siječnja Zlatni pir – 50 godina braka proslavili su Cvitan i Vinka Sesar. Vjenčani su na isti dan prije 50 godina, a vjenčatelj je bio fra Leonardo Hrkać. Tog dana u župi je bilo pet vjenčanja, te jedno u Crnim Lokvama. Cvitan i Vinka imaju troje djece, sedmero unučadi i troje praunučadi. Cvitan je jedan dio radnoga vijeka proveo u Njemačkoj, dok je Vinka bila domaćica. Na Svetoj misi se uz obitelj okupiše rodbina i prijatelji. Na slavlju bijahu i dvije Vinkine sestre koje su izabrale redovnički poziv s. Paulina i s. Gabrijela Kvesić. Svetu misu je predvodio fra Mario Knezović, župnik.

VIŠE FOTOGRAFIJE VIDITE KLIKOM OVDJE

Raspored Svetih misa

Svete mise su savko jutro, radnim danima, u 7 sati. Uz tu misu su misne nakane za pokojne.

Kad je blagdan u radne dane misa je u 8 sati.

Nedjeljne svete mise su:

  • Kočerin 8 i 11 sati.
  • Ljubotići u 10 sati.
  • Crne Lokve u 11,30.
  • Rujan 9,30.
  • Podvranić 9,30 (prve nedjelje u mjesecu)

Prve nedjelje u mjesecu je misa u Podvraniću u 9,30 i tada ne budu mise na Rujnu i Crnim Lokvama.

Biblija

Katekizam

Misna čitanja

Vjersko znanje